Giúp đỡ học sinh nghèo là mục tiêu của Doanh Nghiệp. Hơn 30 năm qua, trên địa bàn Tỉnh Gia Lai hằng năm Doanh Nghiệp đã chi từ 70 đến hơn 100 triệu cho các trường trong Tỉnh Gia Lai như trường Hùng Vư ...

Hằng năm, khi hoa phượng bắt đầu nở cũng là lúc các em cấp 3 tất bật ôn thi,chuẩn bị khăn gói lên đường dự thi Đại Học.

...