Một nghiên cứu  của Na –uy dã gợi ý rằng uống cà phê một cách điều đọ, 5 tách cà phê 1 ngày có thể giảm khả năng mắc bệnh tim mạch, Pakiston và Alzheimer.Các nhà nghiên cứu đã dựa trên những kết quả số liệu thu được từ việc diều tra ở 27.000 người phụ nữ ở Mỹ.

Một nghiên cứu  của Na –uy dã gợi ý rằng uống cà phê một cách điều đọ, 5 tách cà phê 1 ngày có thể giảm khả năng mắc bệnh tim mạch, Pakiston và Alzheimer.Các nhà nghiên cứu đã dựa trên những kết quả số liệu thu được từ việc diều tra ở 27.000 người phụ nữ ở Mỹ. Những người  này uống khoản 1 -3 tách cà phê mỗĩ ngày đã giảm nguy cơ mắc bệnh tim, mạch và các viêm nhiễm như ‘ pakinston’ và tiểu đường tới 20 -25 %. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cà phê chiếm đến 60% chất chống ỗi hóa trong chế độ ăn kiêng truyền thống của người Na – uy. Chất ỗi hó như là các chất vitamin, beta cảotin, những chất tấn công vào các gốc tự do, vốn là căn nguyên của nhiều bệnh.
    

“ Những bài báo chúng tôi sưu tầm có tính cách tham khảo.”